Home » Visie RTC

Visie RTC

De totstandkoming van het RTC IJshockey in Nederland voor het regionale ijshockeytalent is binnen het huidige topsportbeleid een component in breder beleid ten behoeve van talentontwikkeling. Het is daarbij goed om regionale en landelijke ontwikkelingen optimaal te volgen. Er zijn 3 regio’s in Nederland te noemen, voor het erkende Talentenprogramma;

RTC Noord – Heerenveen

RTC Midden – Dordrecht

RTC Zuid – Tilburg

Dit zijn enkele factoren die het ontstaan van het RTC platform dragen en het tot een succes kunnen brengen:

 • Hoog gekwalificeerd kader (begeleidingsteam) en middelhoog tot hoog getalenteerde ijshockeyspelers (statussen en selecties) die in meerderheid binnen vastgestelde talentprofielen passen. Ergo; de basis van enig sportief succes begint en eindigt bij kwaliteit op de werkvloer (sporter, trainer, accommodatie).
 • De sportboulevard in Dordrecht is een onderscheidende, geschikte accommodatie en biedt alle benodigde faciliteiten om het trainingsprogramma volledig te waarborgen.
 • Sterke, ambitieuze lokale verenigingen in de omgeving Dordrecht met een stevig regionaal draagvlak en een erkende sportbond (IJHNL) is essentieel.
 • Een goed georganiseerd en functionerend platform als het CTO Metropool waarin / waarmee in kwaliteit van begeleiding / facilitering van deze regionale sporttalenten en organisatie is voorzien.
 • Het RTC is voorzien van een gecertificeerd en goedgekeurd opleidingsprogramma, tevens van een Meerjaren Beleidsplan (2012-2026)

Het RTC IJshockey Midden Nederland geldt als hoogwaardig en onderscheidend Trainingscentrum en staat onafhankelijk en objectief naast lokale verenigingen.

 1. Deze status is voor het RTC noodzakelijk en wordt indirect verleend door de betrokken partijen. Doorslaggevend zijn daarbij de certificatie van het opleidingsprogramma en de aanwezigheid en het niveau van deelnemend talent. Voor aansluiting van lokaal op regionaal en eventueel nationaal niveau zou vooral ingezet kunnen worden op de versterking van de lokale verenigingen c.q. verenigingsadvies of de organisatie van projecten die als voorloper kunnen dienen.
 2. Er worden criteriapunten, richtlijnen, aanbevelingen of suggesties gesteld binnen de inrichting van het huidige RTC IJshockey. Het RTC is allereerst een zelfstandige rechtspersoonlijkheid en houdt de organisatiestructuur eenduidig met het beleid van de betrokken sportbond.

Daarnaast onderscheidt en organiseert het de participatie / toezicht, besturing en belang, daarnaast stelt het duidelijk per positie, de verantwoordelijkheden (voor het resultaat) en bijbehorende bevoegdheden (voor de organisatie), vast.

Ook voorziet het RTC een heldere communicatiestructuur en goede informatievoorziening.

 1. Het RTC IJshockey Midden Nederland functioneert en borgt continuïteit in een relatienetwerk waarin de samenwerking en wederzijdse betrokkenheid concreet is vastgelegd.

De participerende lokale verenigingen zorgen voor fundamenteel draagvlak. Onderwijs- (LOOT of TV) geeft ruimte en oplossingen voor een combinatie van sporten en studeren waarbij de sportbeoefening leidend is (e.e.a. conform het gecertificeerde, goedgekeurd opleidingsprogramma).

 1. De Gemeente Dordrecht en andere participerende partijen leveren minimaal hun reguliere randvoorwaardelijke bijdrage.

Het RTC manifesteert trainingsomstandigheden en een sporttechnisch programma van hoog niveau en een concrete verbinding van het opleidingsprogramma.

De hoofdtrainer Topsportopleidingen is hoog gediplomeerd / gekwalificeerd en heeft een aantoonbare (gezags)relatie met de Topsportcoördinator die de kwaliteit van het sporttechnisch beleid borgt. De Topsportcoördinator draagt daarbij mede zorg voor en organiseert actief een goede en vruchtbare verstandhouding met het technisch kader van Eredivisieclubs en met name het kader van de participerende lokale jeugdverenigingen. Deze relatie moet als een kritische succesfactor worden gezien.

 1. De regionale ijshockeytalenten die in eerste instantie en bij voorrang deel uit gaan maken van het RTC IJshockey Midden Nederland, passen in de landelijk vastgestelde profielen van internationaal/nationaal talent of belofte. Deze zijn als zodanig aangewezen door de lokale vereniging of gescout door het technische kader binnen het RTC en/of Jong Oranje. De aangewezen regionale talenten staan geheel vrij al of niet lid te blijven van hun eigen vereniging.
 2. De exploitatie van het huidige RTC IJshockey Nederland is primair een zaak van direct betrokkenen en belanghebbenden:

6.1 Deelnemende regionale ijshockeytalenten en tevens achterban (ouders e.d.)

6.2 Participerende Eredivisie + Eerste Divisie clubs en lokale jeugdverenigingen

6.3 Op initiële, incidentele of projectbasis ondersteunt de Gemeente Dordrecht, het CTO Metropool en overige semi-publieke instanties dit programma.

6.4 De Sportbond (IJshockey Nederland)